Sprawna windykacja należności

Windykacja należności

Szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności od dłużników, prewencja i ochrona

Obsługa prawna

Prawo gospodarcze i cywilne, prawo spółek handlowych, prawo administracyjne

Zakup wierzytelności

Szybkie odzyskanie należnych kwot poprzez zakup wierzytelności oraz not odsetkowych