Korzyści współpracy

Współpraca w zakresie zarządzania wierzytelnościami z naszą Kancelarią niesie ze sobą wiele bezpośrednich korzyści dla Klienta.

Działamy na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, Klient nadal jest właścicielem wierzytelności, wysoką skuteczność prowadzonych działań osiągamy dzięki  wykwalifikowanej kadrze, nasze działania nie mają negatywnego wpływu na relacje handlowe miedzy Klientem i jego odbiorcą, przekazane wierzytelności są obsługiwane z wykorzystaniem wszystkich procedur dozwolonych polskim prawem, aż do zaspokojenia roszczenia, oraz:

  • obniżenie kosztów obsługi Państwa Klientów,
  • brak opłat wstępnych z tytułu przyjęcia zlecenia,
  • prowizja jest płatna dopiero po zaspokojeniu roszczenia

Najważniejszymi elementami kształtującymi stosunki Kancelarii TI z klientami jest zaufanie i profesjonalizm. Na zaufaniu opiera się nasza współpraca. Klient powierza nam swoją sprawę, a my staramy się jak najlepiej sprostać jego wymaganiom.