Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Prawo gospodarcze
i cywilne

warunki rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (m. in. wybór formy prawnej), umowy z zakresu prawa cywilnego, sadowe i pozasądowe dochodzenie wierzytelności handlowych, reprezentacja w postępowaniu upadłościowym, sądowe dochodzenie roszczeń (m. in. odszkodowania, szkody kontraktowe)

Prawo spółek handlowych
i KRS

pełna analiza prawna procesu założenia spółki, analiza sytuacji prawnej spółki, doradztwo w procesach przekształceń spółki, sporządzanie wewnętrznych aktów spółki, organizacja Zgromadzeń Wspólników, zakładanie spółek za granicą, powiernictwo fiducyjne, planowanie i zarządzanie spadkowe

Prawo administracyjne

reprezentowanie Klienta we wszystkich etapach postepowania administracyjnego oraz postepowania przed WSA i NSA, reprezentowanie w postępowaniach o wydanie wszelkich typach koncesji

Restrukturyzacja zobowiązań

negocjowanie z wierzycielami handlowymi, US, ZUS-em warunków redukcji spłat zadłużenia zabezpieczenie majątku Klienta przed wierzycielami, komornikiem itp., zmiana formy prawnej, pozyskanie finansowania, emisja obligacji korporacyjnych (corporate bonds)