Zakup wierzytelności

Szybka gotówka

Sprzedaż wierzytelności to najszybszy i najprostszy sposób na uzyskanie środków finansowych, zamrożonych w należnościach klientów. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szybkim upłynnieniem swoich należności proponujemy rozważenie możliwości sprzedaży wierzytelności.

Bezpieczeństwo

Podstawową korzyścią sprzedaży wierzytelności jest natychmiastowe odzyskanie środków pieniężnych oraz uniknięcie ryzyka ewentualnej niewypłacalności dłużnika. Kupujemy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego, a więc wynikające ze stosunków między przedsiębiorcami, wymagalne, nieprzedawnione i nie objęte umownym zakazem przelewu (cesji)

Proste zasady

Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności szczegółowo analizujemy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawiamy Państwu ofertę cenową i proponujemy zawarcie umowy sprzedaży