Skuteczność w działaniu

Skuteczna windykacja to przede wszystkim windykacja miękka: odzyskiwanie należności we wczesnym okresie jej powstawania, kiedy szanse powodzenia są największe. Powszechne jest stwierdzenie, iż prawdopodobieństwo odzyskania należności maleje wraz z jej "wiekiem" (okresem przeterminowania). Innymi słowy - im dłużej trwa proces windykacji, tym trudniej odzyskać pieniądze.

Skuteczna windykacja to windykacja prowadzona konsekwentnie i w sposób przemyślany. Należy więc przeciwdziałać powstawaniu zjawiska cykliczności w sprzedaży i windykacji. W wielu firmach obserwuje się w pewnych okresach natężenie działań akwizycyjnych i sprzedażowych, w pozostałych zaś (najczęściej po nagłym wzroście należności) uwaga jest skupiona na ściąganiu należności od klientów. Windykacja powinna znajdować się w centrum zainteresowania, niezależnie od prowadzonych działań sprzedażowych, gdyż tylko w takim przypadku daje ona gwarancję skuteczności.